top of page

Kinderland …

een studieruimte

 

De eerste en belangrijkste doelstelling van een school is de kinderen goed en degelijk onderwijs aanbieden. Wij, als internaat, bieden de kinderen de kans in kleine studiegroepen huiswerk te maken en lessen te leren. De opvoed(st)er helpt de kinderen een goede studiemethode eigen te maken en een regelmaat te verzekeren. Verder nemen we deel aan de kindbespreking in de school (Kinderland) en indien nodig nemen we contact met de leerkracht om op een goede manier de kinderen te helpen bij hun schoolwerk. Kinderen van de lagere school maken hun  huiswerk na het vieruurtje in de studieruimte.

Ga verder naar "een geloofsgemeenschap".

bottom of page