Leefgroepen:

 

We werken in 4 leefgroepen binnen ons internaat, elke leefgroep heeft een naam die verwijst naar een belangrijke plaats in het leven van Don Bosco. 

 

Becchi: kleuters en kinderen van het eerste leerjaar (jongens en meisjes).

Pinardi: jongens en meisjes van het tweede tot vierde leerjaar.

Valponasca: meisjes vanaf het vijfde leerjaar.

Valdocco: jongens vanaf het vijfde leerjaar.

(De precieze indeling is afhankelijk van het aantal kinderen per leerjaar en kan soms een jaartje afwijken).

Scholen:

Voor kinderen van de basisschool (kleuter en lager) werken we hoofdzakelijk samen met basisschool Kinderland. Deze is gelegen op hetzelfde domein als het internaat.

Voor de jongeren van het secundair werken we hoofdzakelijk samen met het Don Bosco College.

Per uitzondering kunnen de jongeren nog naar het PTI, Athena (campus Atheneum en Ter Bruyninge).

Let wel, kinderen kunnen alleen starten in het secundair indien ze ook in het lager bij ons op internaat verbleven.

Hoe ziet er een dag op het internaat er uit?

 

Het verloop van een dag is ongeveer voor alle leefgroepen hetzelfde. Het uur van slapengaan varieert van leefgroep tot leefgroep. Het programma van de woensdagmiddag is ook verschillend, beide momenten zijn leeftijdsgebonden.

07u15: de kinderen worden gewekt.

07u30: de kinderen zijn beneden voor het ontbijt.

08u30: de school begint.

12u05: de kinderen komen naar het internaat voor het

          middagmaal.

13u30: de school begint opnieuw.

15u45: vieruurtje op het internaat.

16u25: de studie begint, de kinderen gaan naar de               

          studieruimte, begeleidt door een opvoed(st)er.

          De kleuters spelen in de leefgroep of buiten.

17u25: de studie is afgelopen. De kinderen komen terug naar

          de leefgroep, daar wordt alles in gereedheid gebracht 

          voor het avondmaal. Zoals na elke maaltijd gebeuren er 

          samen met de kinderen enkele huishoudelijke taken.

18u15: ontspanningsmoment / tweede studiemoment secundair

19u00: de kleinsten gaan naar boven, later is het de beurt aan

          de andere groepen. De laatste lichten gaan uit bij de

          kinderen van de lagere school rond 20u45.

Het programma ziet er op woensdagmiddag iets anders uit.

Rond 14u00 wordt er gestart met de activiteiten tot aan het    vieruurtje. Vanaf dan gaat men per leefgroep douchen (kleinsten gaan eerst).  Intussen is er een studiemoment voor de anderen. ‘s Avonds is er meestal een filmmoment per leefgroep

 

We laten de kinderen ook zoveel mogelijk deelnemen aan de     sportactiviteiten op woensdagnamiddag waaraan de school deelneemt (loopwedstrijden, voetbal, hockey, trefbal, zwemmen, …).

We werken hier nauw samen met de school en sturen veelal een opvoed(st)er mee om te helpen begeleiden.

Enkele afspraken om er een echte thuis van te maken:


1) Inschrijven van de internen:


• Het internaat staat open voor kinderen van de eerste kleuterklas en de lagere school mits ze in staat zijn het schoolgebeuren op voldoende wijze te volgen. Daarom vragen we bij inschrijving naast de documenten voor de school ook een rapport van de vorige school als het om kinderen van de lagere school gaat. We geven graag kinderen een nieuwe kans, maar met wat meer inzicht kunnen we vaak vlugger op een goede manier werken.
• De inschrijving is pas effectief als de alle benodigde documenten ondertekend terugbezorgd zijn. Voor nieuwe internen moet ook de eerste maand (september) betaald zijn uiterlijk 14 dagen na de inschrijving.


2) Uitschrijven van internen:


• Het engagement bij de inschrijving is voor de duur van een volledig schooljaar. Ouders die hun kind gedurende het schooljaar willen uitschrijven dienen vooraf contact op te nemen met de beheerder om de nodige regelingen te treffen. Graag weten we het een maand vooraf. Er wordt dan ook een verbrekingsvergoeding (= 1 maand kostgeld) betaald.


3) Openingsuren


• Voor de kinderen en jongeren staat het internaat open van zondagavond 18u30 tot vrijdagavond 18u00.
Op zondagavond kan er tussen 18u30 en 19u30 binnengekomen worden. Hier geldt een maximum van 40 internen. Je maakt bij de inschrijving de keuze voor het hele schooljaar.
Op maandagmorgen kan er vanaf 7u binnengekomen worden.

• Tijdens de vrije dagen, pedagogische studiedagen en vakantiedagen kan er geen beroep gedaan worden op het internaat. Voor en na een vrije dag, pedagogische studiedag of vakantiedag worden de uren vooraf duidelijk meegedeeld.

4) De maaltijden
 

• De kinderen krijgen ‘s morgens ontbijt in het internaat. De kinderen van de lagere school komen over de middag terug naar het internaat voor het middagmaal. Het eten wordt in de eigen keuken bereid en wij vragen van alles een beetje te proeven. Indien uw kind omwille van gezondheidsredenen of geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mag eten gelieve dit schriftelijk te melden.

• Om 16u00 is er een vieruurtje voorzien.

• ‘s Avonds is er ook steeds een avondmaal voorzien.


• Wie op zondagavond of maandagmorgen binnenkomt heeft thuis al gegeten. Wij voorzien op die momenten geen maaltijd (wie op zondagavond binnenkomt krijgt de maandagmorgen uiteraard wel ontbijt). Op vrijdagavond voorzien wij geen avondmaal.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now