top of page

Leefgroepen:

 

We werken in leefgroepen binnen ons internaat, elke leefgroep heeft een naam die verwijst naar een belangrijke plaats in het leven van Don Bosco. 

 

Becchi: Jan Bosco, later Don Bosco genoemd, werd op 16 augustus 1815 in Castelnuovo d'Asti, een stadje niet ver van Turijn, geboren. Hij groeide er op in het gehucht Becchi, als derde zoon van een landbouwersgezin. Aan de basis van zijn spiritualiteit en pedagogie ligt een droom die hij had op negenjarige leeftijd. Als zestienjarige knaap trok Don Bosco naar de middelbare school van Chieri en op 5 juni 1841 werd hij tot priester gewijd.

Pinardi: Twee jaar lang heeft Don Bosco met zijn oratorio wat rondgezworven, tot hij in 1846 terecht kon in een zijgebouw van het huis Pinardi in Valdocco. Dit werd het centrum van zijn werk, de plaats overigens waar van dan af ook zijn moeder zijn leven en dat van zijn jongens zou delen.

Valdocco: De confrontatie met de vele jongeren in de gevangenissen van Turijn, deed Don Bosco beslissen in Valdocco, een Turijnse volkswijk, een eigen 'oratorio' uit te bouwen, een speel- en ontmoetingsruimte, een thuis, een school, een parochie op maat van de jongeren.

Valponasca: Maria Mazzarello, ook wel 'Maïn' genoemd, werd geboren in Mornese, een dorpje in Noord-Italië, op 9 mei 1837. Ze groeide als oudste van tien kinderen op in het gehucht 'Mazzarelli', enkele kilometers van de dorpskern.

Toen ze 12 jaar was, verhuisde het gezin naar de Valponasca, waar ze werkten in de wijngaarden van de markies Doria. Maïn was in die periode ook geëngageerd in de parochie, waar ze zich aansloot bij een groepje jonge vrouwen die hun geloof via gebed, vorming en engagement gestalte wilden geven. Daar leerde ze geloof en inzet met elkaar te combineren. Haar vensterraam, dat uitkeek op de parochiekerk van Mornese, is intussen legendarisch geworden.

In 1872 legde Don Bosco samen met Maria Mazzarello de basis van het Instituut van de zusters van Don Bosco.

Scholen:

We werken hoofdzakelijk samen met de basisschool Kinderland, deze is gelegen op hetzelfde domein als het internaat.

Hoe ziet er een dag op het internaat er uit?

 

Het verloop van een dag is ongeveer voor alle leefgroepen hetzelfde. Het uur van slapengaan varieert van leefgroep tot leefgroep. Het programma van de woensdagmiddag is ook verschillend, beide momenten zijn leeftijdsgebonden.

07u15: de kinderen worden gewekt.

07u35: de kinderen zijn beneden voor het ontbijt.

08u30: de school begint.

12u05: de kinderen komen naar het internaat voor het middagmaal.

13u30: de school begint opnieuw.

15u45: vieruurtje op het internaat.

16u25: de studie begint, de kinderen gaan naar de studieruimte,

           begeleidt door een opvoed(st)er.

           De kleuters spelen in de leefgroep of buiten.

17u25: de studie is afgelopen. De kinderen komen terug naar de

           leefgroep, daar wordt alles in gereedheid gebracht voor het

           avondmaal. Zoals na elke maaltijd gebeuren er samen met de

           kinderen enkele huishoudelijke taken.

18u15: ontspanningsmoment.

19u00: de kleinsten gaan naar boven, later is het de beurt aan de

           andere groepen. De laatste lichten gaan uit rond 20u45.

Het programma ziet er op woensdagmiddag iets anders uit.

Rond 14u00 wordt er gestart met de activiteiten tot aan het    vieruurtje. Vanaf dan gaat men per leefgroep douchen (kleinsten gaan eerst).  Intussen is er een studiemoment voor de anderen. ‘s Avonds is er meestal een filmmoment per leefgroep

 

We laten de kinderen ook zoveel mogelijk deelnemen aan de     sportactiviteiten op woensdagnamiddag waaraan de school deelneemt (loopwedstrijden, voetbal, hockey, trefbal, zwemmen, …).

We werken hier nauw samen met de school en sturen veelal een opvoed(st)er mee om te helpen begeleiden.

Enkele afspraken om er een echte thuis van te maken:


1) Inschrijven van de internen:


• Het internaat staat open voor kinderen van de eerste kleuterklas en de lagere school mits ze in staat zijn het schoolgebeuren op voldoende wijze te volgen. Daarom vragen we bij inschrijving naast de documenten voor de school ook een rapport van de vorige school als het om kinderen van de lagere school gaat. We geven graag kinderen een nieuwe kans, maar met wat meer inzicht kunnen we vaak vlugger op een goede manier werken.
• De inschrijving is pas effectief als alle benodigde documenten ondertekend terugbezorgd zijn. Voor nieuwe internen moet ook de eerste maand betaald zijn uiterlijk 14 dagen na de inschrijving.


2) Uitschrijven van internen:

• Een inschrijving voor het internaat gebeurt voor een volledig schooljaar. Bij uitschrijving in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, wordt kostgeld aangerekend a rato van het aantal dagen dat de intern op het internaat verbleven heeft. Daarnaast wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van één maand.


3) Openingsuren:

Het internaat is open van zondagavond (tussen 18u30 en 20u binnenkomen) / maandagochtend (vanaf 7u15 binnenkomen) tot vrijdag om 18u.

Op zondagavond werken we met een maximum van 30 internen, de keuze voor het al dan niet binnenkomen op zondagavond wordt gemaakt bij de inschrijving.

 

Tijdens vakantiedagen, weekends, wettelijke feestdagen en klassenraden is het internaat gesloten.

Op wettelijke feestdagen kunnen de jongeren ’s avonds tussen 19u en 20u30 binnenkomen, tenzij er aansluitend een vrije dag is (bvb O.L.H.Hemelvaart op donderdag en aansluitend een vrije dag op vrijdag).

Tijdens facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen kan er beroep gedaan worden op het internaat. Hiervoor wordt met een afzonderlijke inschrijving gewerkt, op die manier kan een goede  personeelsbezetting voorzien worden.

4) De maaltijden:
 

• Er wordt ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en avondmaal voorzien vanuit het internaat. 

De kinderen komen dus 's middags naar het internaat om hun middagmaal te eten. Dit wordt in de eigen keuken bereid en we vragen om van alles een beetje te proeven. Indien uw kind omwille van gezondheidsredenen of geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mag eten gelieve dit schriftelijk te melden.

• Wie op zondagavond of maandagmorgen binnenkomt heeft thuis al gegeten. Wij voorzien op die momenten geen maaltijd (wie op zondagavond binnenkomt krijgt de maandagmorgen uiteraard wel ontbijt). Op vrijdagavond voorzien wij geen avondmaal.

5) Kostprijs:

Voor een schooljaar op ons internaat betaal je €2250 - 2550, gefactureerd  per schoolmaand = €225 - 255.

€5/zondagavond wordt afzonderlijk gefactureerd.

 

 

In het kostgeld zijn inbegrepen:

  • Logies van maandag tot vrijdag.

  • Maaltijden: ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en avondmaal

  • Pedagogische begeleiding.

  • Permanentie tijdens de nachten.

  • Woensdagnamiddagactiviteiten.

bottom of page