top of page

​Welkom bij
Internaat Don Bosco 2.0​Elke jongere, waarvan de ouders het opvoedingsproject van ons internaat onderschrijven, is welkom, ongeacht zijn etnische, culturele of socio-economische achtergrond.


Het meest opvallende is wellicht de prachtige ligging van het internaat. Inderdaad, midden de lichtglooiende omgeving van de Sint-Annawijk en op een boogscheut van de drukke stad Kortrijk kunnen wij de kinderen een oase van groen en rust aanbieden. Goed ogend in het natuurlijk kader werd onder impuls van de zusters van Don Bosco een kindvriendelijke ruimte ingeplant, die de naam Kinderland toebedeeld kreeg.

Door de grote vraag naar plaatsen binnen het internaat en het vertrek van de salesianen van Don Bosco in 2019 besloot de directie van internaat Kinderland (Tom Bekaert en Hilde Huysentruyt) de mogelijkheden voor de oprichting van een 2e internaat te onderzoeken. Op 1 september 2020, nadat alle administratieve toestemmingen bekomen werden, was het zover: internaat Don Bosco 2.0 was opgericht!

Het is het 2e internaat binnen de VZW Sint-Anna, gelegen op de campus van het Don Bosco college.

 

We werken in dit internaat eveneens volgens het salesiaanse opvoedingsproject, waarbij redelijk, hartelijkheid, communicatie en geloof centraal staan. 

 

Dit komt eveneens terug in de 4 pijlers die Don Bosco vooropstelde: 

bottom of page