Don Bosco 2.0…

een studieruimte

 

De eerste en belangrijkste doelstelling van een school is de jongeren goed en degelijk onderwijs aanbieden. Wij, als internaat, bieden de jongeren de kans in studiegroepen huiswerk te maken en lessen te leren. De opvoed(st)ers helpen de jongeren een goede studiemethode eigen te maken en een regelmaat te verzekeren. Verder nemen we deel aan de overlegmomenten in functie van de internen, op vraag van de school, begeleidende dienst, ouders, ... en indien nodig nemen we contact met de leerkracht om op een goede manier de jongeren te helpen bij hun schoolwerk. 

Er zijn 2 studiemomenten voorzien voor de jongeren van het secundair. Deze gebeuren in groep met mogelijkheden tot groepswerk.

Daarnaast kunnen er ook individuele studieafspraken gemaakt worden met de jongeren. 

Ga verder naar "een geloofsgemeenschap".