top of page

Leefgroepen:

 

We werken in verschillende groepen binnen ons internaat, deze groepen zijn afhankelijk van het aantal jongeren per graad, het aantal jongens-meisjes.

 

Op die manier verdelen we hen en kunnen we een aangepast aanbod voorzien, op hun maat.  

Scholen:

We werken hoofdzakelijk samen met het Don Bosco college, maar ook jongeren die naar het PTI (2 campussen), Rhizo zorgkrachtschool of Athena (campus Atheneum) gaan, kunnen bij ons terecht. 

Hoe ziet er een dag op het internaat er uit?

07u00: de jongeren worden gewekt.

07u30: gezamenlijk ontbijt, aansluitend vertrekken de jongeren naar school.

12u05: de jongeren die school lopen in het Don Bosco college (1e en 2e                     graad) komen naar het internaat voor het middagmaal.

13u00: middagmaal afgelopen en de jongeren van de 1e en 2e graad Don                 Bosco college gaan terug naar school.

16u00: vieruurtje op het internaat.

16u35: de studie begint, de jongeren gaan naar hun kamer om te                             studeren. Een opvoed(st)er houdt permanentie (= kans tot                           vragen stellen). Er is ook een studiegroep onder begeleiding                           van een opvoed(st)er.

           De jongeren van het PTI, Athena, Rhizo komen terug aan in het                     internaat en gaan naar hun kamer tot het einde van de studie.  

           Ze kunnen ook reeds werken voor school of zich in stilte bezig                       houden in hun kamer.

17u55: de studie is afgelopen. De jongeren komen terug naar hun groep,

           daar wordt alles in gereedheid gebracht voor het avondmaal.

           Zoals na elke maaltijd gebeuren er samen met de jongeren enkele

           huishoudelijke taken.

18u45: tweede studiemoment, dit is een studiemoment voor alle internen. 

19u30: einde van de studie, aansluitend is er een ontspanningsmoment.                   Wie nog niet klaar is met zijn/haar werk, kan verder doen in                           zijn/haar kamer. 

21u00: einde van het ontspanningsmoment voor de 1e graad, aansluitend                 is er douche- en kamermoment. Lichten gaan uit om 21u30 bij de                   1e graad.

21u30: einde van het ontspanningsmoment voor de 2e graad, aansluitend                  is er douche- en kamermoment. Lichten gaan uit om 22u00 bij de                  2e graad.

23u00: lichten uit voor de 3e graad, zij plannen zelf hun douche- en                          kamermoment tussen 21u30 en 22u30.

Wie vroeger wil gaan slapen kan dit uiteraard ook! 

Het programma ziet er op woensdagnamiddag iets anders uit.

In de namiddag voorzien we een afwisseling tussen studie en vrije of geleide ontspanning. Na het avondmaal is er dan ofwel een gezamenlijke activiteit met alle internen ofwel vrije ontspanning. 

 

Enkele afspraken om er een echte thuis van te maken:


1) Inschrijven van de internen:


• Het internaat staat open voor jongeren van het eerste secundair tot en met het laatste jaar binnen hun secundaire schoolloopbaan.


• De inschrijving is pas effectief als alle benodigde documenten ondertekend terugbezorgd zijn. Voor nieuwe internen moet ook de eerste maand betaald zijn uiterlijk 14 dagen na de inschrijving.


2) Uitschrijven van internen:


• Een inschrijving voor het internaat gebeurt voor een volledig schooljaar. Bij uitschrijving in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, wordt kostgeld aangerekend a rato van het aantal dagen dat de intern op het internaat verbleven heeft. Daarnaast wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van één maand.


3) Openingsuren:


Het internaat is open van zondagavond (tussen 19u en 20u30 binnenkomen) / maandagochtend (vanaf 7u15 binnenkomen) tot vrijdag om 16u45.

Op zondagavond werken we met een maximum van 15 internen, de keuze voor het al dan niet binnenkomen op zondagavond wordt gemaakt bij de inschrijving.

 

Tijdens vakantiedagen, weekends, wettelijke feestdagen en klassenraden is het internaat gesloten.

Op wettelijke feestdagen kunnen de jongeren ’s avonds tussen 19u en 20u30 binnenkomen, tenzij er aansluitend een vrije dag is (bvb O.L.H.Hemelvaart op donderdag en aansluitend een vrije dag op vrijdag).

Tijdens facultatieve vrije dagen en pedagogische studiedagen kan er beroep gedaan worden op het internaat. Hiervoor wordt met een afzonderlijke inschrijving gewerkt, op die manier kan een goede  personeelsbezetting voorzien worden.

4) De maaltijden:
 

• Er wordt ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en avondmaal voorzien vanuit het internaat. 

De jongeren van de 1e en 2e graad die school lopen in het Don Bosco college komen dus 's middags naar het internaat om hun middagmaal te eten. Dit wordt in de eigen keuken bereid en we vragen om van alles een beetje te proeven. Indien uw kind omwille van gezondheidsredenen of geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mag eten gelieve dit schriftelijk te melden.

• Wie op zondagavond of maandagmorgen binnenkomt heeft thuis al gegeten. Wij voorzien op die momenten geen maaltijd (wie op zondagavond binnenkomt krijgt de maandagmorgen uiteraard wel ontbijt). Op vrijdagavond voorzien wij geen avondmaal.

5) Kostprijs:

Voor een schooljaar op ons internaat betaal je €2400 - €2850 (Don Bosco College 1e en 2e graad) of €1950 - €2400 (Don Bosco college 3e graad/PTI/Athena/Rhizo), gefactureerd  per schoolmaand = €240 - €285 / €195 - €240.

€5/zondagavond wordt afzonderlijk gefactureerd.

 

 

In het kostgeld zijn inbegrepen:

  • Logies van maandag tot vrijdag.

  • Maaltijden: ontbijt, middagmaal (Don Bosco college 3e graad/PTI/Athena/Rhizo enkel op woensdagmiddag), 4-uurtje en avondmaal

  • Pedagogische begeleiding.

  • Permanentie tijdens de nachten.

  • Activiteiten/uitstappen.

bottom of page