top of page

Leefgroepen:

 

We werken in verschillende groepen binnen ons internaat, deze groepen zijn afhankelijk van het aantal jongeren per graad, het aantal jongens-meisjes.

 

Op die manier verdelen we hen en kunnen we een aangepast aanbod voorzien, op hun maat.  

Scholen:

We werken hoofdzakelijk samen met het Don Bosco college, maar ook jongeren die naar het PTI (2 campussen), Rhizo zorgkrachtschool of Athena (campus Atheneum) gaan, kunnen bij ons terecht. 

Hoe ziet er een dag op het internaat er uit?

06u30: de jongeren die met de fiets/bus naar school gaan worden gewekt.

07u10: de jongeren die school lopen in het Don Bosco college worden

           gewekt.

           De jongeren die met de fiets/bus naar school gaan hebben

           ontbeten en vertrekken naar school.

07u35: de jongeren die school lopen in het Don Bosco college zijn beneden

           voor het ontbijt.

12u05: de jongeren die school lopen in het Don Bosco college (1e en 2e                 graad) komen naar het internaat voor het middagmaal.

13u00: middagmaal afgelopen en de jongeren van de 1e en 2e graad Don             Bosco college gaan terug naar school.

16u00: vieruurtje op het internaat.

16u35: de studie begint, de jongeren gaan naar hun kamer om te                          studeren. Een opvoed(st)ers houdt permanentie (= kans tot                      vragen stellen). 

            De eerstejaars studeren samen, onder begeleiding van een                        opvoed(st)er.

            De jongeren van het PTI, Athena, Rhizo komen terug aan in het                  internaat en gaan naar hun kamer tot het einde van de studie. Ze              kunnen ook reeds werken voor school of zich in stilte bezig                        houden in hun kamer.

17u55: de studie is afgelopen. De jongeren komen terug naar hun groep,

           daar wordt alles in gereedheid gebracht voor het avondmaal. Zoals

           na elke maaltijd gebeuren er samen met de jongeren enkele

           huishoudelijke taken.

18u45: tweede studiemoment, dit is een studiemoment voor alle internen. 

19u30: einde van de studie, aansluitend is er een ontspanningsmoment.               Wie nog niet klaar is met zijn/haar werk, kan verder doen in                       zijn/haar kamer. 

20u50: einde van het ontspanningsmoment voor de 1e graad, aansluitend             is er douche- en kamermoment. Lichten gaan uit om 21u30 bij de               1e graad.

21u30: einde van het ontspanningsmoment voor de 2e graad, aansluitend             is er douche- en kamermoment. Lichten gaan uit om 22u00 bij de               2e graad.

23u00: lichten uit voor de 3e graad, zij plannen zelf hun douche- en                       kamermoment tussen 21u30 en 22u30.

Wie vroeger wil gaan slapen kan dit uiteraard ook! 

Het programma ziet er op woensdagmiddag iets anders uit.

In de namiddag voorzien we een afwisseling tussen studie en vrije of geleide ontspanning. Na het avondmaal is er dan ofwel een gezamenlijke activiteit met alle internen ofwel vrije ontspanning. 

 

We laten de jongeren ook zoveel mogelijk deelnemen aan de     sportactiviteiten op woensdagnamiddag waaraan de school deelneemt (loopwedstrijden, voetbal, hockey, trefbal, zwemmen, …).

We werken hiervoor nauw samen met de scholen. 

Enkele afspraken om er een echte thuis van te maken:


1) Inschrijven van de internen:


• Het internaat staat open voor jongeren van het eerste secundair tot en met het laatste jaar binnen hun secundaire schoolloopbaan. 

 

We geven graag jongeren een nieuwe kans, maar met wat meer inzicht kunnen we vaak vlugger op een goede manier werken.

Daarom vragen we bij inschrijving ook een kopie van het rapport van de vorige school. 


• De inschrijving is pas effectief als alle benodigde documenten ondertekend terugbezorgd zijn. Voor nieuwe internen moet ook de eerste maand betaald zijn uiterlijk 14 dagen na de inschrijving.


2) Uitschrijven van internen:


• Een inschrijving voor het internaat gebeurt voor een volledig schooljaar. Bij uitschrijving in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, wordt kostgeld aangerekend a rato van het aantal dagen dat de intern op het internaat verbleven heeft. Daarnaast wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van één maand.


3) Openingsuren


• Voor de jongeren staat het internaat open van zondagavond 18u30 tot vrijdagavond 16u45.
Op zondagavond kan er tussen 18u30 en 20u binnengekomen worden. Hier geldt een maximum van 15 internen. Je maakt bij de inschrijving de keuze voor het hele schooljaar.
Op maandagmorgen kan er vanaf 7u15 binnengekomen worden.

• Tijdens de vrije dagen, pedagogische studiedagen en vakantiedagen kan er geen beroep gedaan worden op het internaat. Wanneer er dan naar het internaat kan gekomen worden, wordt vooraf duidelijk meegedeeld.

4) De maaltijden
 

• Er wordt ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en avondmaal voorzien vanuit het internaat. 

De jongeren van de 1e en 2e graad die school lopen in het Don Bosco college komen dus 's middags naar het internaat om hun middagmaal te eten. Dit wordt in de eigen keuken bereid en we vragen om van alles een beetje te proeven. Indien uw kind omwille van gezondheidsredenen of geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mag eten gelieve dit schriftelijk te melden.

• Wie op zondagavond of maandagmorgen binnenkomt heeft thuis al gegeten. Wij voorzien op die momenten geen maaltijd (wie op zondagavond binnenkomt krijgt de maandagmorgen uiteraard wel ontbijt). Op vrijdagavond voorzien wij geen avondmaal.

5) Kostprijs

Voor een schooljaar op ons internaat betaal je €2350 - €2800 (Don Bosco College 1e en 2e graad) of €1900 - €2350 (Don Bosco college 3e graad/PTI/Athena/Rhizo), gefactureerd  per schoolmaand = €235 - €280 / €190 - €235.

€5/zondagavond wordt afzonderlijk gefactureerd.

 

 

In het kostgeld zijn inbegrepen:

  • Logies van maandag tot vrijdag.

  • Maaltijden: ontbijt, middagmaal (Don Bosco college 3e graad/PTI/Athena/Rhizo enkel op woensdagmiddag), 4-uurtje en avondmaal

  • Pedagogische begeleiding.

  • Permanentie tijdens de nachten.

  • Activiteiten/uitstappen.

bottom of page