Leefgroepen:

 

We werken in verschillende groepen binnen ons internaat, deze groepen zijn afhankelijk van het aantal jongeren per graad, het aantal jongens-meisjes.

 

Op die manier verdelen we hen en kunnen we een aangepast aanbod voorzien, op hun maat.  

Scholen:

We werken hoofdzakelijk samen met het Don Bosco college, maar ook jongeren die naar het PTI (2 campussen) of Athena (campus Atheneum en Ter Bruyninge) gaan, kunnen bij ons terecht. 

Hoe ziet er een dag op het internaat er uit?

06u45: de jongeren die met de fiets/bus naar school gaan worden gewekt.

07u15: de jongeren die school lopen in het Don Bosco college worden

           gewekt.

           De jongeren die met de fiets/bus naar school gaan hebben

           ontbeten en vertrekken naar school.

07u35: de jongeren die school lopen in het Don Bosco college zijn beneden

           voor het ontbijt.

08u20: de school begint.

12u05: de jongeren die school lopen in het Don Bosco college komen naar

           het internaat voor het middagmaal.

13u15: de school begint opnieuw.

16u00: vieruurtje op het internaat.

16u35: de studie begint, de jongeren gaan naar de studieruimte, begeleidt

           door een opvoed(st)er.

17u55: de studie is afgelopen. De jongeren komen terug naar hun groep,

           daar wordt alles in gereedheid gebracht voor het avondmaal. Zoals

           na elke maaltijd gebeuren er samen met de jongeren enkele

           huishoudelijke taken.

18u45: tweede studiemoment. 

19u30: einde van de studie, aansluitend is er een ontspanningsmoment.               Wie nog niet klaar is met zijn/haar werk, kan verder doen in                        zijn/haar kamer. 

20u50: einde van het ontspanningsmoment, aansluitend is er douche- en               kamermoment.

21u30: lichten uit voor de 1e graad.

22u00: lichten uit voor de 2e graad.

23u00: lichten uit voor de 3e graad.

Wie vroeger wil gaan slapen kan dit uiteraard ook! 

Het programma ziet er op woensdagmiddag iets anders uit.

In de namiddag voorzien we een afwisseling tussen studie en vrije ontspanning. Na het avondmaal is er dan een gezamenlijke activiteit met alle internen. 

 

We laten de jongeren ook zoveel mogelijk deelnemen aan de     sportactiviteiten op woensdagnamiddag waaraan de school deelneemt (loopwedstrijden, voetbal, hockey, trefbal, zwemmen, …).

We werken hiervoor nauw samen met de scholen. 

Enkele afspraken om er een echte thuis van te maken:


1) Inschrijven van de internen:


• Het internaat staat open voor jongeren van het eerste secundair tot en met het laatste jaar binnen hun secundaire schoolloopbaan (6e of 7e). 

 

We geven graag jongeren een nieuwe kans, maar met wat meer inzicht kunnen we vaak vlugger op een goede manier werken.

Daarom vragen we bij inschrijving ook een kopie van het rapport van de vorige school. 


• De inschrijving is pas effectief als de alle benodigde documenten ondertekend terugbezorgd zijn. Voor nieuwe internen moet ook de eerste maand betaald zijn uiterlijk 14 dagen na de inschrijving.


2) Uitschrijven van internen:


• Een inschrijving voor het internaat gebeurt voor een volledig schooljaar. Bij uitschrijving in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger, wordt kostgeld aangerekend a rato van het aantal dagen dat de intern op het internaat verbleven heeft. Daarnaast wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend van één maand.


3) Openingsuren


• Voor de jongeren staat het internaat open van zondagavond 18u30 tot vrijdagavond 16u45.
Op zondagavond kan er tussen 18u30 en 20u binnengekomen worden. Hier geldt een maximum van 15 internen. Je maakt bij de inschrijving de keuze voor het hele schooljaar.
Op maandagmorgen kan er vanaf 7u15 binnengekomen worden.

• Tijdens de vrije dagen, pedagogische studiedagen en vakantiedagen kan er geen beroep gedaan worden op het internaat. Wanneer er dan naar het internaat kan gekomen worden, wordt vooraf duidelijk meegedeeld.

4) De maaltijden
 

• Er wordt ontbijt, middagmaal, 4-uurtje en avondmaal voorzien vanuit het internaat. 

De jongeren die school lopen in het Don Bosco college komen dus 's middags naar het internaat om hun middagmaal te eten. Dit wordt in de eigen keuken bereid en we vragen om van alles een beetje te proeven. Indien uw kind omwille van gezondheidsredenen of geloofsovertuiging bepaalde dingen niet mag eten gelieve dit schriftelijk te melden.

• Wie op zondagavond of maandagmorgen binnenkomt heeft thuis al gegeten. Wij voorzien op die momenten geen maaltijd (wie op zondagavond binnenkomt krijgt de maandagmorgen uiteraard wel ontbijt). Op vrijdagavond voorzien wij geen avondmaal.

5) Kostprijs

Voor een schooljaar op ons internaat betaal je €2300 - 2500 (Don Bosco College) of €1850 - 2050 (PTI/Athena), gefactureerd  per schoolmaand = €230 - 250 / €185 - 205.

€5/zondagavond wordt afzonderlijk gefactureerd.

 

 

In het kostgeld zijn inbegrepen:

  • Logies van maandag tot vrijdag.

  • Maaltijden: ontbijt, middagmaal (PTI/Athena enkel op woensdagmiddag), 4-uurtje en avondmaal

  • Pedagogische begeleiding.

  • Permanentie tijdens de nachten.

  • Woensdagnamiddagactiviteiten.