top of page

Kinderland...

een thuis

Erbij horen … zich geborgen weten… zich thuisvoelen… allemaal uitdrukkingen die ons vertellen dat we het fijn vinden om erbij te zijn en dat andere leden van de groep ons aanvaarden zoals we zijn.

 

Zo spreken we van een familiaal leefklimaat. Om als een goede familie samen te leven, leren we rekening houden met de sterke kanten, maar ook met de minder sterke kanten van de verschillende leden. Zo hechten we veel belang aan een goede relatie met elkaar en brengen we veel geduld voor elkaar op.

 

Zo kunnen we telkens nieuwe kansen aanbieden. We willen een klimaat scheppen waar wij vertrouwelijk met elkaar kunnen omgaan, waar wij ons mogen tonen zoals we zijn, waar wij elkaar vragen mogen stellen en waar bijgesprongen wordt waar nodig is. In een liefdevolle en animerende aanwezigheid, ook in vrije momenten, leren kinderen en opvoed(st)ers elkaar beter kennen en groeit er een sfeer van vertrouwen en respect voor elkaar.

 

Vandaar de keuze om in vier leefgroepen te werken. Door het creëren van deze leefgroepen heeft het kind een grotere kans om tot een goede zelfontplooiing te komen. De begeleiding is er dan ook op gericht om zowel in groep als individueel met de kinderen bezig te zijn. Bij verschillende gelegenheden nemen we de kans om op een eenvoudige manier gezellig te feesten. (Sinterklaas, kerstfeest, Don Boscofeest, internatenhappening, slotfeest, een verjaardag, ...)

Dit neemt niet weg dat er geen duidelijke afspraken gemaakt worden. Om als een goede familie samen te leven, hoort iedereen te weten aan welke regels hij/zij zich dient te houden en iedereen engageert zich ook om deze na te leven. Op die manier willen wij de kinderen een plaats aanbieden waar het voor hen goed is om te zijn en waar ze bijgevolg graag naar toe komen.

 

Een echte thuis voor vele kinderen, dus… een echt Kinderland.

 

Ga verder naar "een speelplaats".
 

bottom of page