top of page

​Welkom bij
Internaat Kinderland​Elk kind, waarvan de ouders het opvoedingsproject van ons internaat onderschrijven, is welkom op ons internaat ongeacht zijn etnische, culturele of socio-economische achtergrond.


Het meest opvallende is wellicht de prachtige ligging van het internaat. Inderdaad, midden de lichtglooiende omgeving van de Sint-Annawijk en op een boogscheut van de drukke stad Kortrijk kunnen wij de kinderen een oase van groen en rust aanbieden. Goed ogend in het natuurlijk kader werd onder impuls van de zusters van Don Bosco een kindvriendelijke ruimte ingeplant, die de naam Kinderland toebedeeld kreeg. Deze naam werd doelbewust gekozen omdat we ernaar streven een internaat te zijn met een hart voor kinderen.
 

De vier pijlers die een Don Bosco huis wil aanbieden zijn:

bottom of page